Rezultate

R1:A.1. – 70 de doctoranzi şi 30 de cercetători post-doctorat, selectaţi din regiunile mai puţin dezvoltate; 100 dosare grup ţintă;

R2: A.1. – 70 de acte adiţionale la contractele de studii doctorale şi 30 acte adiţionale la de contracte de scolarizare pentru studii post-doctorale, realizate în conformitate cu cerinţele ghidului si cu activitatile şi indicatorii din cadrul proiectului;

R3: A.1. – 1 metodologie de selecţie grup ţintă;

R15: A1- 63 de doctoranzi care au obţinut titlul ştiinţific de doctor ca urmare a sprijinului primit;

R17: A1- 30 de doctoranzi/post-doctoranzi care, la incetarea calităţii de participant, îşi găsesc un loc de muncă, au fost promovaţi sau urmează studii/cursuri de formare;

R16: A1 – 27 de post-doctoranzi care au finalizat programe post-doctorale urmare a sprijinului primit.

R4: A2.1. – 1 metodologie pentru activitatea de consiliere si orientare de teste, 1 set baterii de teste;

R5: A2.2. – 12 sesiuni de consiliere şi orientare profesională lunare individuale pentru fiecare participant din GT; 100 de dosare de consiliere;

R6: A.2.2. – 20 sesiuni de grup de consiliere şi orientare profesională;

R7: A.2.3. – 5 participanţi la programe de formare pedagogică.

R8: A3.1. – 1 program antreprenorial, bazat pe colaborarea dintre mediul universitar şi angajatori, dezvoltat şi furnizat către grup ţintă de 35 doctoranzi si 15 cercetatori postdoctorat pe parcursul a 12 luni consecutive x 2 serii; 204 ore de pregătire teoretică şi aplicată şi 60 de pregatire practică/program antreprenorial pentru fiecare serie;

R9: A.3.1. – 70 de doctoranzi şi 30 de cercetători post-doctorat care au beneficiat de sprijin în vederea participării la programul antreprenorial de 12 luni consecutive;

R10: A.3.1. – 70 de doctoranzi şi 30 de cercetători post-doctorat care au participat la 100 de stagii de practică (câte 60 ore/ participant GT), organizate logistic şi desfăşurate în cadrul proiectului antreprenorial, ca urmare a încheierii protocoalelor de colaborare cu P1 şi P2; 100 de rapoarte de practică;

R11: A3.1. – 70 de doctoranzi ăi 30 de cercetători post-doctorat care beneficiază de sprijin financiar prin programe doctorat/postdoctorat, pe o durata de 12 luni consecutive, în vederea participării la programul antreprenorial;

R13: A.3.2. – 100 planuri de afaceri/ sustenabilitate post studii prezentate şi acceptate de către comisia de evaluare;

R14: A.3.2. – 100 diplome de participare la programul antreprenorial eliberate de Lider.

R18: A.4.1. – 60 mobilităţi transnaţionale, în state membre UE, efectuate de doctoranzi şi cercetători postdoctorat;

R20: A4.2. – 50 participări conferinţe internaţionale, în state membre UE;

R21: A.4.2. – 50 de articole publicate BDI;

R19: A4.2. – 50 mobilităţi de transport şi cazare pentru participarea la conferinţe, în state membre UE, efectuate de doctoranzi şi cercetatori postdoctorat.

R22: A.5.1. – 1 platformă virtuală;

R23: A5.2. – 1 studiu “Observatorul angajabilităţii” privind inserţia studenţilor şi absolvenţilor de studii doctorale şi post-doctorale pe piaţa muncii şi nevoile de instruire;

R26: A.5.3. – 2 parteneriate nou înfiinţate/dezvoltate între instituţii de învaţământ universitar şi postuniversitar şi sectorul privat şi actori din domeniul cercetării şi inovării;

R24: A.5.3. – 1 Hub de antreprenoriat social şi accelerare politici publice – spatiu fizic şi comunitate activă;

R25: A.5.3. – 44 evenimente specifice desfăşurate în cadrul hub-ului: 2 evenimente tip “Cafeneaua de inovare”, 2 Sesiuni de lucru de tip „Workshop”, 2 evenimente de tip “Ideation”, 24 întâlniri de tip „Meetup”, 8 ateliere de formare de tip „Sesiuni de mentorat”, 4 sesiuni formare pentru pitching, 2 evenimente tip „Târg de Joburi” – sesiuni cu angajatori.

R27: A.6. – proceduri de management, coordonare şi monitorizare, 1 set de documente (CIM, fişe de post, etc.) pentru echipa de proiect a fiecărui partener;

R28: A.6. – 1 set de raportări periodice realizate (6 cereri de prefinanţare, minim 12 de rambursare sau de plată, minim 10 rapoarte trimestriale, notificări, acte adiţionale, etc);

R29: A.6. – 10 întâlniri de management organizate trimestrial.

R30: A.7. – 1 echipă de experţi suport management şi administrativ pentru fiecare partener;

A31: A.7. – 1 pachet de activităţi obligatorii de informare şi publicitate implementate în conformitate cu reglementarile în vigoare (2 anunţuri la începutul şi la finalizarea proiectului, 1 conferinţă de deschidere pentru prezentarea şi promovarea proiectului, 1 conferinţă de final pentru prezentarea rezultatelor proiectului, sigle pe toate materialele elaborate, afişe A3 în locuri vizibile la sediile partenerilor şi în locaţiile de implementare a activităţilor, etichete pentru echipamentele achiziţionate, etc).

Acest site foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Află mai multe.