Descriere studiu

În cadrul proiectului CERT-ANTREP, ne propunem realizarea unui studiu – „Observatorul angajabilităţii” – privind angajabilitatea studenţilor şi absolvenţilor de studii doctorale şi post doctorale, prin care vom evalua efectuarea tranziţiei de la educaţie la viaţa activă a participantilor din învăţământul terţiar universitar (ISCED 8), inclusiv a cercetătorilor post-doctorat, vom analiza nevoile de instruire ale acestora, identificate de către angajatori, şi vom formula recomandări pentru a facilita tranziţia de la educaţie la viaţa activă.

În elaboarea studiului, vom avea în vedere următoarele aspecte:

  • conturarea traiectoriilor profesionale pe parcursul efectuării studiilor universitare terţiare;
  • realizarea de corelaţii între parcursul educaţional, domeniul de specializare al studenţilor şi absolvenţilor de studii doctorale şi post doctorale şi procesul de inserţie pe piaţa muncii, respectiv domeniul de activitate prezent;
  • oferirea de informaţii despre completarea studiilor prin activităţi de formare;
  • furnizarea de informaţii despre modalităţile de intrare pe piaţa muncii de către studenţi şi absolvenţi şi despre locul de muncă actual;
  • importanţa asocierii specializării studiilor efectuate cu domeniul locului de muncă;
  • situaţia studenţilor şi absolvenţilor de studii doctorale şi post doctorale neinseraţi pe piaţa muncii.
Etapa realizării studiului Perioada de desfăşuare a etapei
Dezvoltare metodologie de cercetare :

–        definire obiective studiu

–        stabilire etape realizare studiu

–        opţiunea pentru metode şi tehnici cantitative şi calitatative

 

 

 

August – Septembrie 2019

Elaborarea instrumentelor de investigaţie :

–        elaborare chestionar de cercetare

–        elaborare grilă de interviu

 

 

Octombrie 2019

Identificare grup ţintă :

–        doctoranzi şi cercetători post doctorat

–        potenţiali angajatori – instituţii şi compani

 

 

Noiembrie 2019

Culegere date – an I şi an II

–        Aplicare chestionare doctoranzi şi cercetători post doctorat – 75 de chestionare/ an

–        Realizare de interviuri cu potenţiali angajatori – 38 de interviuri / an

 

Decembrie 2019 – Iulie 2020 (an I)

Ianuarie – Iulie 2021 (an II)

Prelucrare date – an I şi an II

–        Introducere în baza de date a chestionarelor

–        transcrierea interviurilor realizate

 

Ianuarie – Iulie 2020 (an I)

Februarie – Iulie 2021 (an II)

Elaborare raporte cercetare intermediar August– Noiembrie 2020 (an I)
Diseminare rezultate intermediare studiului Decembrie 2020
Elaborare raporte cercetare final August – Decembrie 2021
Diseminare rezultate finale studiu Ianuarie – Februarie 2022

Metode cercetare utilizate:

  • cercetare cantitativă (150 de chestionare aplicate studenţilor şi absolvenţilor de studii doctorale şi post doctorale)
  • cercetare calitativă (75 de interviuri cu potenţiali angajatori)
Acest site foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Află mai multe.