Descriere HUB

Operaţionalizarea Hub-ului de antreprenoriat social şi accelerare politici publice face parte din efortul de promovare a componentei practice a cercetării şi de atragere şi menţinerea doctoranzilor şi posdoctoranzilor în programe de înaltă calitate prin provovarea relaţiilor de parteneriat între instituţii şi mediul de afaceri, şi adresează importanţa parteneriatelor nu doar cu companiile private, ci şi cu alte părţi interesate. Acţiunile derulate vor accelera co-crearea şi implementarea de proiecte şi politici publice în domeniul inovării sociale, precum şi programe şi priorităţi instituţionale bazate pe evidenţe şi feedback-ul angajatorilor şi vor dezvolta cultura colaborativă între furnizorii de educaţie şi formare profesională şi o gamă largă de actori interesaţi, inclusiv parteneri sociali, companii private, instituţii de cercetare şi societatea civilă.

Hub-ul este construit pe patru dimensiuni:

  • Sprijin oferit doctoranzilor şi postdoctoranzilor pentru a-şi consolida cariera şi competenţele în domeniile de specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI, aferente domeniilor de studii doctorale şi postdoctorale;
  • Explorarea de idei noi, inovatoare care răspund la provocările sociale;
  • Crearea masei critice de actori interesaţi pentru elaborarea de politici publice care să răspundă provocărilor societale;
  • Informarea în ambele sensuri, de la companii/ sectorul privat sau public către instituţiile de învăţământ superior privind nevoile lor de instruire, precum şi de la instituţiile de învăţământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor angajatorilor la nivel regional/local.

Prin intermediul acestora, participanţii îşi vor dezvolta competenţe/abilităţi necesare creşterii angajabilităţii şi/sau dezvoltării de afaceri (inclusiv a unor structuri de antreprenoriat social în domeniul studiilor realizate). Mentorii vor fi specialişti din fiecare domeniu, cu experienţa acreditată la nivel naţional şi/sau internationalsi vor include reprezentanţi ai unor organizaţii care au adoptat modele de afaceri inovatoare, dar şi antreprenori sociali:

2 evenimente de tip „Cafeneaua de Inovare” unde antreprenorii cu experienţa şi angajatori vor dezbate despre nevoile existente în mediul de afaceri, despre competenţele necesare resursei umane pentru a se adapta dinamicii pieţei muncii actuale şi despre identificarea nevoilor sociale şi modele care pot oferi un raspuns adecvat la provocările sociale, prin participarea tuturor actorilor interesaţi – publici şi privaţi şi societatea civilă, în vederea îmbunătăţirii serviciilor sociale.

Sesiuni de lucru de tip „Workshop”: sesiunile de lucru ce vor aduce împreună antreprenorii şi angajatorii din cadrul comunităţii dezvoltate, astfel încât aceştia să beneficieze de un spatiu pentru dialog, iar instituţiiile de învăţământ superior să cunoască mai bine necesităţile de instruire ale celorlalte părţi din sectorul public sau privat. Sunt dedicate cooperării dintre angajatori şi reprezentanţii mediului universitar şi discuţiilor aplicate în jurul tematicilor specifice pe baza unei metodologii de tip World Café.

Întâlniri lunare de tip „Meetup”: întâlniri informale între doctoranzi şi postdoctoranzi şi antrepenori, angajatori, mentori şi experti în domeniul inovării sociale cu scopul (a) identificării de modalităţi relevante privind corelarea nevoilor mediului privat cu programa universitara şi (b) sprijinirii inovării sociale.

Evenimente de tip “Ideation”, adaptate specificului programelor de studii ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor: membrii hub-ului, doctoranzi şi postdoctoranzi, vor crea echipe pentru a lucra împreună la dezvoltarea de soluţii şi propuneri de politici publice care pot răspunde nevoilor mediului privat şi provocărilor sociale. Fiecare echipă formată va co-crea o soluţie la o provocare socială sau o propunere de politici publice care să răspundă nevoilor identificate de angajatori în cadrul evenimentelor tip„Cafeneaua de Inovare”.

Ateliere de formare de tip „Sesiuni de mentorat”: participanţii vor acumula competenţe cheie pentru transpunerea ideilor în practică şi fructificarea oportunităţilor de pe piaţa muncii. Mentorii, antreprenorii de succes şi angajatori vor sprijini doctoranzii şi postdoctoranzii să dobândească şi/sau să îşi îmbunătăţească cunoştinţele privind cultura şi practica antreprenorială şi de inovare necesare creşterii angajabilităţii în domeniul studiilor realizate.

Sesiuni de formare pentru „pitching” dedicate dezvoltării competenţelor de prezentare a proiectelor de la finalul programului antreprenorial: urmăreşte să dezvolte participanţilor cunoştinţe în ceea ce priveşte prezentarea ideilor/proiectelor în faţa unui juriu specializat.

Evenimente de tip “Targ de joburi”, organizate de P1, axate pe facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a doctoranzi şi postdoctoranzi din GT, şi nu numai, vizând crearea unui mediu de interacţiune concret între aceştia şi poteţialii angajatori, prin sesiuni menite să aducă informaţii utile pentru dezvoltarea carierei în raport cu provocările actuale ale mediului economic.

Acest site foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Află mai multe.